КОИТО...

Които с любов
се препитават,

самата любов
опечаляват...

За жалост в страна
опустошена,

са може би те,
БОЖЕ, мишена...

.................................

За жалост в страна
опустошена,

такава съдба
им е вменена...

Категория: