НЕ МОГАТ...

мозъчните гънки и бразди
не могат да надвият с разума си
колчем в чувствено сърце любов гнезди

колчем в чувствено сърце любов гнезди
не могат да надвият с разума си
мозъчните гънки и бразди

Категория: