ОПИТ ЗА РИМУВАНА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ И РАМКА НА „ХАЙКУ“

копнеж по рими
неопровержими и
сърцелюбими

Категория: