СЛУГИ И РОБИ

Всяко робство се крепи не толкова
на алчните господари, колкото на
продажни и послушни слуги и роби.

Категория: