НЕПОДКУПНОСТ

Смъртта е неизбежна,
не винаги прилежна,
но никога продажна.

Категория: