ОПИТ ЗА РИТМИКА НА „ХОРЕЙ“ В РАМКА НА „ТАНКА“

необичане
излъчват на мнозина
днес очите и

при все че не обичат
пърхат за обичане

Категория: