КРЪСТÒВА ГОРÀ

ГОРÀ КРЪСТÒВА

БОГОединява и

душеспасява

.............................................................

ГОРÀ КРЪСТÒВА

любвеуповава и

сърцесъгрява

.............................................................

ГОРÀ КРЪСТÒВА -

(Й)ÈРУСАЛИМ МАЛЪК - бди

и обетòва

Категория: