ИНТЕРЕСИ

"Интереса клати феса",
но движи и прогреса!
Разделя ги една завеса.

Категория: