"БЛАЖЕНИ ВЯРВАЩИТЕ!"

Когато някой вярва,
в което друг не вярва,
или е най-набожен,
или съвсем безбожен.

Категория: