СРАЖЕНИЯ

Доброто е по рождение,
а злото - по принуждение!
Затова са все в сражение!

Категория: