КРИТИЧНОСТ

Словата саркастични,
но без обиди лични,
са още по-критични
към хората себични!

Категория: