ОВЦЕТЕ

Към днешна дата овцете в България
са 800 хиляди, без да се смята един-
два милиона овче население, което
не може да различи сено от плявата...

Категория: