БАНКОЗНАНИЕ

Никоя банка
никой не обира,
а кредитира,
не присвоява,
а олихвява,
не запорира,
а гарантира,
не ощетява,
а разпродава,
не корумпира,
а толерира,
не обеднява,
а забогатява,
на банкрутира,
а финализира!

Категория: