КРАМОЛИ

Всички деца са ангели,
но житейските крамоли
правят от някои дяволи.
Вдъхновява средата,
или проваля децата!

Категория: