ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

Той:
„Ех, залез, залез!“

Тя:
„Ех, заплес, заплес!“

Категория:

Comments

залез и изгрев
е ТЯ - тъй че - погледът -
сàмо към НЕЯ

/по rhymefan/
Ех, залез, залез!
Ех, заплес, заплес!
Житейска прелест!

Pages