В ЛЮБОВТА

предателството
в любовта ранява и
опустошава

ск`ърби сътворява и
от БОГ отдалечава

Категория: