ПЕТИЛЕТКИ

Девет петилетки изграждане,
след шест петилетки грабене
има все още за разграбване!

Категория: