НЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ

тишината
на гората
завладява

а реката
по средата
размечтава

синевата
над гората
възвисява

и сърцата
с необята
единява

Категория: