РЕШАВА СЕ

от позиция
на силата решава
се уви и днес

Категория: