Д У Ш Е В Н О

днес световен ден
е за психично здраве -
любвеозарен

днес всемирен ден
е за душевно здраве -
БОГОсътворен

Категория: