ШУТОВЩИНА

Шут е трудна
и опасна длъжност,
а шутовщина е
слугинска важност!

Категория: