ОТЛИТА ВРЕМЕТО

Лети, отлита
времето... Лети, но без
на стих насѝта!

Лети, отлита
времето... Но без откъм
любов насѝта!

Категория: