ОБИЧТА или опит за история в шест думи

ОБИЧТА
е
всепосочна

безпределна
и
безсрочна

Категория: