ПО СВЕТА

нека тегли се
на злото по света чрез
ЛЮБОВТА черта

Категория: