ДА БЪДЕ

светът да бъде
съвършен - стремеж е и
сърцекопнеж (е)

Категория: