ПЪРВА ПРОИЗВОДНА

„демокрация“ -
първа производна ѝ
е сатаната

Категория:

Comments

/по rhymefan/
На дИмократа
майката и бащата
е сатаната...

Pages