ÈСЕНКО...

Есен - почти по
средата - хладнее -
природа чудата!

Вятърът брули
листата! Земята се
къпе в позлата!

.....................................

Èсенко дивна
и цветна, и златна, и
немимолетна!

Категория:

Comments

Друга редакция

Есен - почти по
средата! - Хладнее! -
Природа чудата!

Есен! - Земята
богата, се кипри и
къпе в позлата!

Есен - листата,
от вятъра брулени,
махат сърцато!

Есен - отправя
и слънцето поздрави
и благославя!
.....................................

Èсенко дивна
и цветна, и златна, и
немимолетна!

Pages