СЪВЕТ

„Яж,
за да не бъдеш
изяден!“ -

зъл „съвет“,
от ада
изваден...

Категория: