БЛИЖЕН

Да се зареже
ближен и да му се мрак
тъй причини, е

истинско насилие -
безмълвно и пробойно...

...............................................

Да се зареже
ближен и да му се мрак
така дари, е

истинско насилие -
пробойно и потопно ...

...............................................

Да се зареже
ближен и да се сред мрак
той озове, е

истинско насилие -
потопно или друго...

Категория: