ГОРАТА

есен - слънцето
гледа към гората как
се изчервява

Категория: