НЕ СМЕЕ

свян - (цяла вечност)
не смее да погледне
към твоята длан

Категория: