ЩО Е ТО

Ословесèни
чувства, споделени със
сърцевселени! -

Що е то? - И обич, и
любов благословени!...

Категория: