ГÒРЪК

Който работи,
го грабят и гòрък, и
чер му е хлябът...

Категория:

Comments

Хайку - откровение
срещу заблуждение
от фалшиво мнение!

Pages