ДОБРО И ЗЛО

От всеки да вземем доброто,
но също да помним и злото,
за да стане по-леко теглото!

Категория: