ВЕДНÀГА

Парѝчки, мамо,
чипкат и веднàга към
офшòрки припкат...

Категория: