СЪОТВЕТСТВИЕ

Уста пълни -
глави празни!
Слова кухи -
уши глухи!

Категория: