САМОКРИТИЧНО

След мислите четиристишни
на звездоброеца Хайям,
бледнеят мойте краткостишни,
макар и сътворени с плам.

Категория: