БЕДНОСТ

Баща на бедността
е мързелът и глупостта,
но майката е алчността.

Категория: