НА ТЕГЛИЛКАТА

на теглилката
на вселените стихът
ги надтежава

Категория:

Comments

/по rrhymefan/
На теглилото
вселенско стиховете
са мерилото.

Pages