ПЪТЯТ

чрез
любовта
открит
е

пътят
към
висинѝте

Категория: