„AUFERSTANDEN AUS RUINEN“-(Възкресена от руини), Йоханес Роберт Бехер, опит за превод от немски език

Auferstanden aus Ruinen
und der Zukunft zugewandt,
laß uns Dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
und wir zwingen sie vereint,
denn es muß uns doch gelingen,
daß die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint,
über Deutschland scheint.

Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,
schlagen wir des Volkes Feind.
Laßt das Licht des Friedens scheinen,
daß nie eine Mutter mehr
ihren Sohn beweint,
ihren Sohn beweint.

Laßt uns pflügen, laßt uns bauen,
lernt und schafft wie nie zuvor,
und der eignen Kraft vertrauend
steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Streben
unsres Volks in dir vereint,
wirst du Deutschlands neues Leben.
Und die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint,
über Deutschland scheint.

Johannes Robert Becher

извори:

https://de.wikipedia.org/wiki/Auferstanden_aus_Ruinen

https://en.wikipedia.org/wiki/Auferstanden_aus_Ruinen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auferstanden_aus_Ruinen

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%8...

...........................................................................................

дословен превод:

Възкръснала от руини
и обърната към бъдещето
остави ни да ти служим за Добро,
Германийо, единно ти Отечество!
Стара беда изисква да бъде преодоляна
и ние я преодолявама обединени,
защото на нас ни е нужно да ни се удаде -
(щото) слънцето хубаво както никога до сега
да сияе над Германия,
да сияе над Германия.

Щастие и мир да бъде отредено
на Германия, нашето Отечество.
Целият свят копнее за мир,
подайте си на народите вашите ръце - (дословно - „вашата ръка“).
Когато - (респективно - „Ако...“) - се обединим братски,
ще сломим враговете - (казано е - „врага“) - на народа.
Да оставим - (респективно - „Да пуснем...“) светлината на мира да сияе,
за да не оплаква никога една майка - (респективно - „която и да е майка...“)
своя син,
своя син.

Оставете ни да орем - (респективно - „Дайте ни възможност да орем“), оставете ни да строим - (респективно - „Дайте ни възможност да строим“),
учете и творете както никога допреди,
и доверявайки се на собствената си сила,
едно ново поколение се въздига.
Немска младеж, в теб обединен най-добрият стремеж
на нашия народ,
ти ставаш - (респективно - „ти ще станеш“) новият живот на Германия
и слънцето както никога
(ще) сияе над Германия,
(ще) сияе над Германия.

........................................................................................................................

опит за римуван превод на тази творба на Йоханес Роберт Бехер:

Възкресена от руини,
с взор към бъдна светлина,
да ти служим - помогни ни,
ти Германийо една!
Да надмогнем стари рани,
че народност сме една.
Да е светла ориста ни
с хубост и слънчевинà
в немската страна
в немската страна.

Нека в теб, Родино, греят
щастие и мир навред,
че в цял свят за мир копнеят
ръкостиснати безчет.
Нека братски единим се
и народен враг сразим,
и с мир светъл озарим се,
и не плаче майка за
син непрежалим,
син непрежалим.

Да орем, творим и учим
като никога преди! -
И младеж сърцàтотучна
с вяра бъднинѝ гради!
Немска младост устремена,
ти Германия бъднà,
единена, съживена,
с хубост и слънчевинà -
твоята страна,
немската страна.

Категория: