ПОБЕДИ

Който пречи на злото
винаги побеждава,
дори само защото
добро защитава!

Категория: