По Ханс Кристиан Андерсен - „Грозното патенце“

Вмениха ти, че
си отрепка, но за теб!
се всеки лепка!...

Категория: