КИЛИЯ ЗА ЗЛИЯ

Добрият не напада злия,
но злият напада добрия,
щом няма за злия килия!

Категория: