ПРАВДА И НЕПРАВДА

Безсребърна е Правдата,
а сребърна - Неправдата,
затуй царува Кривдата!

Категория: