ГЛЪБИННА

Майчина любов -
безкористна, глъбинна,
свята, горестна...

Обич майчина -
маннокърмителна и
утешителна...

Категория: