ЧОВЕЩИНАТА /по rhymefan/

Днес човещината,
заради парата,
скитник е горката
тука на Земята.

Категория: