РÀЗПНАХА

рàзпнаха на КРЪСТ
ЛЮБОВТА и разпростря
СЕ навред в миг ТЯ

рàзпнаха на КРЪСТ
ЛЮБОВТА и света го
ЛЮБОВ сполетя

Категория: