ПОСТОВЕ

Никой не е прост,
който става мост
зарад важен пост!

Категория: