НЕ НОСИ

правителството
на една страна не носи
на въпроси

Категория: